Sáng 10/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 12 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Kết quả bầu, ông Trần Ngọc Căng, trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu cao.

Ông Trần Ngọc Căng, sinh ngày 20/9/1960, quê quán xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân kinh tế, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2010-2015.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nghị quyết về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Minh Toản để nghỉ hưu theo chế độ./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)