Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên bất thường để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, 1 ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Trong số 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, có 1 người nghỉ hưu theo chế độ, 2 người miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Thường vụ Thành ủy sau Đại hội Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố là rất quan trọng. Thành phố đã thực hiện các quy trình về công tác cán bộ để Ủy ban Nhân dân thành phố giới thiệu ra Hội đồng Nhân dân thành phố bầu, đảm bảo các yêu cầu về công tác cán bộ, phù hợp với trước mắt và lâu dài. Những người được giới thiệu đều có năng lực, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự được thành phố chỉ đạo thực hiện khách quan, dân chủ, công khai và đúng quy định.

Kết quả tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc), ông Nguyễn Doãn Toản (Giám đốc Sở Tài Chính) và ông Ngô Văn Quý (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Như vậy, hiện nay, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội gồm: Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có 6 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý./.