Sáng 14/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành kỳ họp thứ 12.

Đây là kỳ họp bất thường nhằm quyết định một số vấn đề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Hoàng Viết Đường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính và ông Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Thái Văn Hằng nghỉ hưu theo chế độ./.