Bau bo sung Pho Chu tich Hoi dong nhan dan tinh Ben Tre hinh anh 1Tặng hoa chúc mừng đại biểu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Ủy ban. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Ngày 5/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường; có 51/54 đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre; dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2019; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2019.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Đỗ Thị Thu Thảo, do chuyển công tác sang Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre giới thiệu người ứng cử để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu cử, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

[Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ]

Với 44/51 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 81,48%), bà Nguyễn Thị Yến Nhi được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 1980, thạc sỹ Luật, cao cấp lý luận chính trị; trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre bà Nguyễn Thị Yến Nhi là Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thực hiện thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Vũ Thành Đức, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, do chuyển công tác về Thanh tra Bộ Quốc phòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đại tá Nguyễn Minh Triều, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre được bầu là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2019./.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN/Vietnam+)