Cử tri Ba Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Warsaw. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, các kết quả bầu cử chính thức cuối cùng ngày 27/10 cho thấy Đảng Luật pháp và Công lý (Pis) đối lập đã giành đủ ghế trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 25/10, qua đó có thể giành quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mà không cần liên minh với các chính đảng khác.

Ủy ban Bầu cử Ba Lan cho biết PiS đã giành được 37,6 % số phiếu bầu, tương đương với 235 ghế trong tổng số 460 ghế, trong khi Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) của Thủ tướng Eva Kopacz về thứ 2 khi giành được 24,1% số phiếu, tương đương 138 ghế.

Kết quả này đã tạo điều kiện cho PiS giành đa số tuyệt đối trong Quốc hội Ba Lan, đánh dấu thắng lợi lớn nhất của một chính đảng kể từ khi Ba Lan xác lập thể chế dân chủ 25 năm trước./.