Bau cu Singapore: Cac ung cu vien hoan tat nop don ung cu hinh anh 1Thủ tướng đương nhiệm Singapore Lý Hiển Long và các thành viên Đảng Hành động Nhân dân (PAP) tại điểm đăng ký Raffles Institution. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)

Ngày 1/9, các ứng cử viên của tất cả các đảng phái cũng như ứng viên độc lập tham gia tranh cử tại 16 khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) và 13 khu vực bầu cử một thành viên (SMC) cuộc tổng tuyển cử năm 2015 của Singapore đã hoàn tất việc nộp đơn ứng cử để chính thức bước vào vận động tranh cử kéo dài chín ngày, từ nay cho đến ngày 9/9.

Các ứng viên tất cả các đảng phái chính trị có kế hoạch tranh cử phải nộp các giấy tờ của họ tại chín trung tâm đề cử trên khắp Đảo quốc.

Trước đó, các ứng viên cũng phải nộp một khoản tiền ký quỹ là 14.500 đôla Singapore (10.300 USD), giảm so với số tiền 16.000 đôla Singapore (11.400 USD) của đợt bầu cử năm 2011.

Chỉ những ứng viên đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên mới được ghi tên trên những lá phiếu để cử tri đi bầu vào ngày 11/9 tới.

Lần đầu tiên kể từ khi giành độc lập, tất cả 89 ghế trong Quốc hội có thể được tranh cử. Chín đảng phái chính trị được kỳ vọng sẽ đưa ra các ứng cử viên tranh cử tại các GRC và SMC.

Trước đó, Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP) của Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long đã tiết lộ danh sách đầy đủ 89 ứng cử viên. Trong khi đó, Đảng Lao Động (WP) lại tuyên bố tranh cử 28 ghế - nhiều hơn năm ghế so với cuộc tổng tuyển cử năm 2011.

Hầu hết các đảng đối lập còn lại cũng đã giới thiệu ứng cử viên tiềm năng của họ, song lại không tiết lộ các ứng viên tiềm năng tham gia tranh cử tại các khu vực bầu cử cụ thể nào.

Ngay sau khi kết thúc việc nộp đơn ứng cử, các ứng cử viên sẽ bắt tay ngay vào vận động tranh cử để đưa ra các chương trình hành động cụ thể dựa trên cương lĩnh cụ thể của từng đảng để huyết phục các cử tri bỏ phiếu bầu cho họ.

Dự kiến, các vấn đề về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, nhà ở, y tế, giáo dục, khoảng cách thu nhập, dân số và chính sách nhập cư sẽ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Singapore và cũng sẽ là nội dung trọng tâm mà các ứng cử viên đưa ra trong thời gian vận động tranh cử./.
Mỹ Bình/Singapore (Vietnam+)