Tổng thống Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã phê chuẩn lá phiếu cho kỳ bầu cử tổng thống tới đây gồm tên của tám ứng cử viên.

Trước đó, Ủy ban đã nhận đăng ký xong tất cả các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống 2018.

Người đứng đầu Ủy ban Ella Pamphilova cho biết, lá phiếu sẽ có tên của tám ứng cử viên đã được đăng ký để cử tri lựa chọn.

[Bầu cử Tổng thống Nga: 8 ứng viên vượt qua vòng tranh cử thứ nhất]

Tên các ứng cử viên được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, như vậy Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ đứng thứ tư trong lá phiếu.

Trừ ông Putin tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, bảy ứng cử viên còn lại đại diện cho các đảng Sáng kiến dân sự, Những người Cộng sản Nga, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng Tăng trưởng, đảng Quả Táo và Liên minh Toàn dân Nga.

Lá phiếu cũng in thông tin về tiểu sử ứng cử viên và đảng phái mà họ đại diện. Cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18/3 tới được chọn một trong tám ứng viên nói trên./.