Ông Nguyễn Viết Hưng. (Nguồn:namdinh.gov.vn)

Ngày 15/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức kỳ họp thứ 17, khóa XVII (họp bất thường) để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số nội dung khác theo quy định.

Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định thay ông Trần Lương Bằng, nghỉ chế độ.

Ông Nguyễn Viết Hưng sinh năm 1962, quê quán huyện Vụ Bản (Nam Định), trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Ngô Gia Tự, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định thay ông Nguyễn Viết Hưng, chuyển công tác khác.

Ông Ngô Gia Tự sinh năm 1961, quê quán huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã xem xét, thông qua Đề án Quy hoạch bổ sung khai thác cát trên địa bàn tỉnh đến năm 2020./.