Ngày 31/12, kỳ họp lần thứ 11 (phiên họp thứ hai) của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc.

Kỳ họp đã thông qua nhiều đề án, tờ trình quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn trong năm 2016 và lộ trình nhiều năm tiếp theo. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt trong Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.

Theo đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Văn Sinh theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Xuân Thiều do đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Cao Thị Hải do đến tuổi nghỉ hưu.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu, bầu ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Đàm Văn Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu bà Nguyễn Thị Lĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra vào các ngày 8-9/12 vừa qua và ngày 31/12. Tại kỳ họp này, bên cạnh việc kiện toàn công tác nhân sự và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình còn thông qua các đề án, tờ trình quan trọng như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tờ trình về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Trong năm 2015, bức tranh kinh tế của Thái Bình có nhiều khởi sắc, cụ thể như tổng sản phẩm GRDP tỉnh Thái Bình ước đạt gần 43.000 tỷ đồng, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong gia đoạn 2011-2015 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước và một số tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Tổng giá trị sản xuất của Thái Bình trong năm 2015 ước tăng 11,2%.

GDP bình quân đầu người ước đạt 30,15 triệu đồng, tăng 11,7% so với năm 2014. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra.../.