Bầy chó hoang điên cuồng tấn công con sư tử cái tội nghiệp

Nhiếp ảnh gia Odumetse Modikwa đã rất bất ngờ khi chứng kiến cuộc chiến căng thẳng giữa con sư tử cái và bầy chó hoang ở khu bảo tồn tại Chitabe, Botswana.
Huy Đồng (Vietnam+)