Bay thang, giai ngan du an dau tu truc tiep nuoc ngoai tang gan 9% hinh anh 1Kiểm tra chất lượng sản phẩm điện tử của Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina,100% vốn của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Điềm Thụy. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7 vừa qua, có 1.656 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,2 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng thời điểm này có 627 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm 4,95 tỷ USD, bằng 84,2%.

Cả nước có 3.331 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp gần 4,79 tỷ USD, tăng 53,3%.

Tính chung trong 7 tháng qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 22,94 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 20/7/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 9,85 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong 7 tháng qua, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 95,13 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước đó và chiếm gần 71,2% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 93,36 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 69,8% kim ngạch xuất khẩu.

[Thu hút FDI thế hệ mới: Ma trận lựa chọn lĩnh vực ưu tiên]

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 9,63 tỷ USD, chiếm 41,95% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,6 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,69 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam; trong đó Nhật Bản đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư 6,88 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,46 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore đứng thứ ba, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,73 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư.

Cục đầu tư nước ngoài cũng chỉ ra, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố; trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, với tổng số vốn đăng ký 6,17 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,12 tỷ USD, chiếm 17,9% tổng vốn đầu tư.

Bà Rịa-Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,15 tỷ USD chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư.../.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)