Be mac Hoi nghi lan thu 9 Uy ban Trung uong Mat tran To quoc hinh anh 1 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng các thành viên mới tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc tích cực, tập trung, ngày 9/1, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) đã kết thúc.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Ủy viên Ủy ban; năm vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Như vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện có sáu vị; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 61 vị; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 379 vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.

[Khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 9]

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội nghị, ý kiến đóng góp của các đại biểu đã giúp Hội nghị lần thứ 9 đạt kết quả tích cực.

Trong thời gian hai ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và bảy tờ trình quan trọng đạt chất lượng, sự thống nhất cao, thể hiện rõ tinh thần đổi mới công tác mặt trận trong thời gian tới. Đây là những cơ sở quan trọng giúp Mặt trận Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc cơ sở cụ thể, sát thực, trở thành chỗ dựa tin cậy cho hệ thống Mặt trận các cấp, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận.

Be mac Hoi nghi lan thu 9 Uy ban Trung uong Mat tran To quoc hinh anh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Trên tinh thần đổi mới của Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên tập trung phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các gia đình có công với nước, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 11 Cờ xuất sắc toàn diện, 18 Cờ xuất sắc và 34 Bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; trao sáu cờ xuất sắc và 19 Bằng khen cho các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018; trao Bằng khen cho sáu vị Ủy viên Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ba vị Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)