Ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc đại hội. (Nguồn: bentre.gov.vn)

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong thời gian qua.

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Bến Tre đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; duy trì sự phát triển khá ổn định và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Thành quả nổi bật của Bến Tre trong thời gian qua gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương phù hợp với thực tế của địa phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ghi nhận thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Đảng bộ tỉnh trong đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã nêu, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là một giải pháp quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.

Để phát triển cao hơn theo yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Bến Tre không chỉ cần sử dụng nhiều hơn ba yếu tố đầu vào là tài nguyên thiên nhiên, vốn và số lượng lao động mà phải sử dụng nhiều hơn, hiệu quả hơn đồng thời bốn yếu tố đầu vào khác gồm chất lượng lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hình thành các đơn vị sản xuất cơ bản hoạt động hiệu quả cao và có cơ chế quản lý, chính sách kinh tế phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nguyên nhân của năng suất lao động và hiệu quả kinh tế còn thấp trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Bến Tre có thể là do mô hình đơn vị sản xuất cơ bản trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp không phù hợp.

Tỉnh cần dành thời gian nghiên cứu sự cần thiết phải chuyển mạnh, dứt khoát, từ hộ nông dân sản xuất riêng lẻ sang mô hình liên kết sản xuất qua hợp tác xã kiểu mới và liên kết với doanh nghiệp; hình thành các hợp tác xã kiểu mới theo Luật hợp tác xã 2012 chính là con đường cơ bản để hàng vạn, hàng triệu hộ nông dân tự tổ chức lại sản xuất, tự làm chủ cuộc sống của mình mà không mất đi kinh tế hộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cạnh tranh toàn cầu.

Hoan nghênh lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Bến Tre đã có bước khởi đầu quan trọng theo hướng phát triển du lịch thành một ngành kinh tế, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ Bến Tre có thế mạnh tiềm năng rất lớn, bắt nguồn từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hóa và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương Đồng khởi; để du lịch Bến Tre phát triển đột phá, đổi mới mô hình phát triển du lịch là khâu quyết định. Tỉnh cần có quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch liên kết vùng, mỗi tỉnh, thành phố là một mắt xích với giá trị văn hóa du lịch địa phương đặc sắc.

Trong công tác xây dựng hệ thống Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Đại hội cần phân tích làm rõ cần làm gì ở mỗi cơ quan quản lý Nhà nước, mỗi cấp ủy xã, huyện và tỉnh để đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013 là tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trên cơ sở cụ thể hóa việc thực hiện ba đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế; thực hiện mô hình tăng trưởng mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ đưa tỉnh bước vào một thời kỳ phát triển mới: kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh hơn.

Với chủ đề “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân,” Đại hội Đảng bộ Bến Tre xác định phương châm hành động cho cả nhiệm kỳ là “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới.”

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, sự giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người 34,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%; có sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua có 9/23 chỉ tiêu lớn về phát triển kinh tế-xã hội đạt thấp hoặc không đạt. Công nghiệp chưa tạo bước đột phá để thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư ngoài tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong khi các doanh nghiệp trong tỉnh năng lực và sức cạnh tranh còn yếu. Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trên một số lĩnh vực còn thiếu chủ động, quyết liệt, đồng bộ...

Báo cáo chính trị đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và 12 nhóm giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội cho nhiệm kỳ tới gồm xem công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, có tính quyết định; trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc, đạt hiệu quả cao; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và môi trường đầu tư; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nhằm tạo ra xung lực mới, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Giải pháp tiếp theo là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung hai mũi nhọn kinh tế vườn và kinh tế biển; tập trung phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch...

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 14/10./.