Benh vien Bach Mai cong khai cac muc ky luat sau vu tuon lau chat thai hinh anh 1Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trước thông tin của báo Lao Động ngày 8/1 đăng bài: “Chất thải y tế độc hại lọt từ bệnh viện ra thị trường: Sự thật khủng khiếp bên trong bệnh viện,” ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã triệu tập họp khẩn yêu cầu phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo rõ toàn bộ sự việc trước Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Bệnh viện đã cử ngay 1 đoàn công tác do giáo sư, tiến sỹ Ngô Quý Châu làm trưởng đoàn xuống Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy định của bệnh viện trong công tác xử lý chất thải y tế, đồng thời yêu cầu ban lãnh đạo Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phải tăng cường chấn chỉnh lại ngay công tác giám sát, quản lý quy trình xử lý chất thải y tế trong bệnh viện.

Ngày 12/1, Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm.

Cụ thể, đối với phó giáo sư Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng.

Ông Hùng bị kỷ luật với lý do: Chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các quy trình; tự ý triển khai thử nghiệm quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại khi chưa báo cáo, chưa được bệnh viện và các cơ quan chức năng cho phép.

Với trường hợp ông Nguyễn Huy Nam, nhân viên tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 12 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng, điều chuyển công tác khác.

Nếu ông Nguyễn Huy Nam tiếp tục vi phạm bất cứ hình thức nào sẽ phải nhận kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc với lý do không tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện.

Đối với kỹ sư Vương Thanh Thủy, viên chức tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 3 tháng, điều chuyển công tác khác.

Nếu kỹ sư Vương Thanh Thủy tiếp tục vi phạm bất cứ hình thức nào sẽ phải nhận kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Nguyên nhân xử lý là do thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện.

Thời gian thi hành kỷ luật đối với ba cá nhân trên là 12 tháng kể từ tháng Một.

Lãnh đạo bệnh viện cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Tấn và bà Đỗ Thị Bích Hà vì đã vi phạm hợp đồng lao động.

Phó giáo sư Ngô Quý Châu - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, đây là bài học lớn cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nói riêng và Bệnh viện Bạch Mai nói chung trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy trình xử lý chất thải trong bệnh viện./.
Thùy Giang (Vietnam+)