Sáng 25/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đón nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh được xếp hạng Bệnh viện hạng I, là đơn vị đầu tiên ở khu vực Tây Bắc được xếp hạng này.

Để được xếp hạng là Bệnh viện hạng I, thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực đáp ứng được các tiều chuẩn về vị trí, chức năng và nhiệm vụ như thực hiện chỉ đạo kỹ thuật tuyến dưới, chăm sóc sức khỏe ban đầu; chú trọng công đào tạo cán bộ (là cơ sở thực hành) và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đảm bảo về quy mô trên 500 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh và ngày điều trị trung bình; số người bệnh nội trú thuộc đối tượng chăm sóc./.

Nhan Sinh (Vietnam+)