Ông Lê Viết Chữ. (Nguồn: quangngai.gov.vn)

Ngày 15/12, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quảng Ngãi đã công khai số điện thoại, hộp thư điện tử cá nhân để tiếp nhận những thông tin của tổ chức và công dân, từ đó kịp thời chỉ đạo xử lý, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức và công dân.

Cụ thể, số điện thoại di động của ông Lê Viết Chữ là 0913470093, số điện thoại cơ quan là 055.3822879; địa chỉ thư điện tử là lvchu@quangngai.gov.vn và levietchu@gmail.com.

Theo ông Nguyễn Viết Vy, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, số điện thoại của ông Lê Viết Chữ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, việc làm này cũng tạo ra môi trường đầu tư năng động, minh bạch, bình đẳng và tạo được bộ máy hành chính thân thiện, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ngãi đối với mọi người./.