Ông Bùi Văn Hải. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Ngày 11/12, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, đồng thời bầu một số chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Sở Tài chính và ông Lê Ánh Dương - Bí thư Huyện ủy Tân Yên.

Trước đó, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Văn Hạnh, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Vũ Văn Chính - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do nghỉ hưu.

Cũng tại kỳ họp, nhiều Nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương cũng được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua như​ Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016; Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công; Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016...

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhất trí thông qua nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.750 USD/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.600 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 36 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 2,9 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%; giải quyết việc làm mới cho khoảng 28,6 nghìn lao động…

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bắc Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Năm 2015, kinh tế của tỉnh Bắc Giang tăng trưởng khá, ước đạt 9,6%, vượt kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Một số hạn chế được chỉ ra là ngành dịch vụ tăng trưởng thấp; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp chậm khắc phục; tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là loại tội phạm về môi trường, kinh tế, ma túy…/.