BIDV danh them 22.300 ty dong ho tro doanh nghiep bi dich COVID-19 hinh anh 1Giao dịch tại BIDV. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhằm chia sẻ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, BIDV triển khai thêm gói tín dụng 20.000 tỷ đồng và 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng) dành cho các doanh nghiệp hiện hữu của BIDV có dư nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm  đối với khoản vay bằng VND và 0,5%/năm đối với khoản vay bằng USD so với mức lãi suất cho vay cùng kỳ hạn đang áp dụng với khách hàng tại thời điểm gần nhất, đảm bảo không thấp hơn sàn lãi suất cho vay của BIDV trong từng thời kỳ. Gói tín dụng được triển khai đến hết 30/6 hoặc đến khi hết quy mô gói.

[Ngân hàng khuyến khích giao dịch online trong mùa dịch COVID-19]

Trước đó, từ ngày 14/2, BIDV triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng dành riêng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, thiệt hại. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/4 hoặc đến khi đạt quy mô gói./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)