Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, bắt đầu từ ngày 28/5, BIDV điều chỉnh giảm các mức lãi suất cho vay.

Cụ thể: Đối với các khách hàng vay trung và dài hạn có đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có định hạng tín nhiệm cao (theo xếp hạng tín dụng của BIDV) được áp dụng lãi suất cho vay từ 12% - 13%/năm.

Cho vay ngắn hạn đối với các đối tượng ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay công nghiệp phụ trợ, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, cho vay khắc phục bão lũ được điều chỉnh xuống trần 13%/năm.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay BIDV thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với bạn hàng, khách hàng, đặc biệt là các khách hàng tốt, có nhu cầu về vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh./.