Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 2880/NHNN-TTGSNH về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tăng vốn bổ sung vào Ngân hàng liên doanh Lào Việt.

Theo văn bản này, Ngân hàng Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu vốn góp của nhà nước tại BIDV đồng ý với đề xuất của BIDV về việc góp vốn bổ sung thêm 21,125 triệu USD từ nguồn vốn điều lệ và quỹ dự trữ của BIDV để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng liên doanh Lào Việt lên 70 triệu USD.

Hội đồng quản trị BIDV có trách nhiệm quyết định việc góp vốn trên cơ sở sự cần thiết tăng vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh Lào Việt và BIDV phải đảm bảo duy trì các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

BIDV có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan về đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và có văn bản báo cáo NHNN kết quả thực hiện sau khi hoàn tất việc góp vốn bổ sung cho Ngân hàng liên doanh Lào Việt./.