Ngày 7/1/, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã cùng các Ngân hàng hàng đầu của Lào và Campuchia ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện kết nối hoạt động.

Các ngân hàng tham gia ký kết gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), Ngân hàng Phát triển Lào (LDB), Ngân hàng Canadia (Canadia Bank - Campuchia), Ngân hàng Ngoại Thương Campuchia (FTB) và Ngân hàng Phát triển Nông thôn Campuchia (RDB).

Thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ đa phương vì lợi ích của các ngân hàng nói riêng và vì sự phát triển của ba quốc gia nói chung, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa 3 Chính phủ với mong muốn thúc đẩy các thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực ngân hàng những năm qua.

Theo thỏa thuận này, các ngân hàng thống nhất hợp tác toàn diện kết nối hoạt động ngân hàng trong khuôn khổ pháp lý của mỗi nước và phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó ưu tiên các lĩnh vực đồng tài trợ dự án, thanh toán, đầu tư tiền gửi, trao đổi hỗ trợ cung cấp thông tin, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo và các vấn đề khác mà các bên cho là cấp thiết.

Thỏa thuận nhằm mang lại sự hợp tác lâu dài giữa các bên trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau. Các bên sẽ thực hiện thỏa thuận trong phạm vi trách nhiệm của mình và tuân thủ các quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Các bên sẽ ưu tiên cùng nhau xem xét tài trợ các dự án liên quan đến các hợp tác vì sự phát triển của các quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, hợp tác về thanh toán quốc tế và biên mậu, trao đổi thông tin kinh nghiệm, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Với việc liên kết hợp tác giữa các ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Lào và Campuchia, các hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp sẽ gặp nhiều thuận lợi, qua đó góp phần thúc đẩy, gắn kết chặt chẽ hơn nữa hợp tác kinh tế giữa 3 nước./.

Minh Thúy (Vietnam+)