Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: BIDV)

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV).

Theo thỏa thuận hợp tác này, hệ thống DIV sẽ ưu tiên duy trì tài khoản thanh toán tại các chi nhánh BIDV để tập trung các khoản thu cho DIV và tăng cường thực hiện giao dịch thông qua các tài khoản thanh toán này.

Bên cạnh đó, DIV ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động đầu tư của bảo hiểm tiền gửi như dịch vụ ngân hàng lưu ký trái phiếu Chính phủ, dịch vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp.

Ngoài các hoạt động nói trên, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các dịch vụ khác như: quản lý dòng tiền, ngân hàng điện tử, các dịch vụ ngân hàng cá nhân cho cán bộ nhân viên DIV để phục vụ tốt hơn các hoạt động nghiệp vụ của DIV.

Với vị thế là hai định chế tài chính lớn của Nhà nước, trong nhiều năm qua, BIDV và DIV đã triển khai hợp tác rất hiệu quả các lĩnh vực như dịch vụ tài khoản và thanh toán, tiền gửi, chi trả hộ tiền bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền khi tổ chức tín dụng chấm dứt hoạt động hoặc mất khả năng thanh toán.

Lãnh đạo BIDV cho biết, ngay sau lễ ký kết này, BIDV sẽ có các văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên của mình phối hợp chặt chẽ với hệ thống DIV thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được hai bên thống nhất tại thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Trước đó, ngày 16/9, DIV cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Hiện nay, DIV có 1.500 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, hơn 30 triệu tài khoản tiền gửi được bảo hiểm và số dư tiền gửi được bảo hiểm lên tới hàng triệu tỷ đồng.