Ngày 27/6/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2013-2018.

Theo đó, trong giai đoạn này, BIDV sẽ làm đầu mối thu xếp vốn và trực tiếp tham gia tài trợ vốn tín dụng cho VINACOMIN và các đơn vị thành viên với tổng giá trị khoảng 19.300 tỷ đồng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và thực hiện các dự án khả thi của Vinacomin.

 Trong đó, tập trung cho các dự án, chương trình phát triển các mỏ than như: Dự án xuống sâu -50 của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Dự án mỏ hầm lò của Công ty Cổ phần Than Núi Béo, Dự án mỏ than Khe Chàm 2-4; chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân ngành than…

Bên cạnh đó, BIDV cũng cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiện ích cho Vinacomin.

Trong thời gian qua, ngoài việc tham gia thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Vinacomin, BIDV còn tham gia tài trợ vốn trung - dài hạn cho các dự án đầu tư thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác than, các dự án nâng cao năng suất khai thác than, đầu tư mở rộng mỏ than như: mỏ Mạo Khê, mỏ than Vàng Danh, Dự án xi măng Tân Quang.../.
 
Minh Thúy (Vietnam+)