Ngày 20/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 6927/NHNN-TTGSNH về việc xin chấp thuận chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife.

Theo văn bản này, về chủ trương chấp thuận việc BIDV tham gia góp vốn thành lập công ty với đối tác Công ty bảo hiểm MetLife dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Tỷ lệ góp vốn BIDV nắm 35% và Tổng công ty bảo hiểm BIDV-BIC nắm 5% với mức vốn điều lệ dự kiến là 1.000 tỷ đồng.

BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn thành lập công ty nêu trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, ngày 24/7, tại Washington, D.C, BIDV và Tập đoàn Metropolitan Life Inc. (Metlife) đã ký kết bản ghi nhớ về việc hợp tác thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Theo thông cáo, MetLife cam kết mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và mong muốn cùng với BIDV hướng tới hoàn thành mục tiêu cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói cho khách hàng, đưa hoạt động bảo hiểm trở thành một trong những trụ cột của các hoạt động chính của BIDV.

Công ty liên doanh sẽ làm đòn bẩy cho hệ thống chi nhánh lớn của BIDV trên toàn quốc gồm hơn 600 điểm phân phối và mang đến cho khách hàng Việt Nam cơ hội tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, khả năng đáng tin cậy về tài chính được công nhận trên toàn cầu, cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ mới mẻ./.