Ngày 24/2 tại Vientiane, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào đã phối hợp tổ chức lễ công bố kết quả biên dịch tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen tập II, Lênin tập II; Hồ Chí Minh I, II và III từ tiếng Việt ra tiếng Lào

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào Kikeo Khaykhamphithoune, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Thành, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phạm Văn Khánh cùng nhiều vị Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Thành nhấn mạnh,việc xuất bản chính thức các tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Lênin tập II và trọn bộ 3 tập Tuyển tập Hồ Chí Minh khẳng định tính hiệu quả và những đóng góp thiết thực của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai hai Học viện.

Đây là nguồn tư liệu quý cho đội ngũ quản lý Đảng và Nhà nước Lào mà trước hết là cán bộ tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trong nhiều năm qua hai học viện đã hợp tác chặt chẽ bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ trung cao cấp cho Lào, tích cực hổ trợ lẫn nhau trong việc tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học và trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hoàn thành những công trình có giá trị lý luận và thực tiễn cao, làm cơ sở vững chắc cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý cho Đảng và Nhà nước Lào

Ông Kikeo Khaykhamphithoune chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ hiệu quả dự án này.

Đây là một công trình có ý nghĩa không chỉ giúp cho đôi ngũ quản lý nhà nước Lào thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác-Ăngghen-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là một sản phẩm của tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2012 - Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào./.

Hoàng Chương (Vietnam+)