Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đọc Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2015. (Nguồn: binhdinh.gov.vn)

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI diễn ra từ ngày 23-25/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã bầu bổ sung hai chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã giới thiệu và bầu ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, làm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Mai Thanh Thắng và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Trần Thị Thu Hà do chuẩn bị nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh do chuyển công tác khác./.