Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng nguồn vốn tỉnh Bình Định huy động từ các nguồn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 là trên 3.635 tỷ đồng.

Trong số này, vốn từ ngân sách Trung ương là 222 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 721,5 tỷ đồng; ngân sách huyện, thị xã, thành phố 199 tỷ đồng; ngân sách xã, phường 464 tỷ đồng; vốn huy động trong nhân dân trên 353 tỷ đồng; vốn từ các chương trình dự án lồng ghép trên địa bàn tỉnh 1.591 tỷ đồng và hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 83 tỷ đồng.

Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định cho hay, với nguồn vốn trên, địa phương đã đầu tư xây dựng 2.761km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa trên 1.064km kênh mương nội đồng; xây dựng 77 nhà văn hóa và hàng trăm công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật khác.

Đến nay, tỉnh Bình Định đã có 19/122 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.