Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bình Dương, tính đến tháng Năm, ngoài 49 lò nung Tuynel, tỉnh có 107 cơ sở lò gạch nung đất sét bằng công nghệ lò nung Hoffman - kiểu lò gạch đốt trấu liên tục theo công nghệ của Đức.

Trong đó có một lò xây dựng thí điểm, ba lò Ủy ban Nhân dân huyện cấp giấy phép, 20 lò xây dựng sai phép và 83 lò xây không giấy phép, nhiều nhất là huyện Tân Uyên có 61 cơ sở và huyện Phú Giáo có 34 cơ sở.

Mặc dù ngày 29/6/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1867/UBND-VX về việc không xây dựng lò gạch Hoffman trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo: "Từ nay trở đi ngừng việc triển khai mở rộng thí điểm và xây dựng mới lò gạch Hoffman trên địa bàn tỉnh" và một số văn bản chỉ đạo khác nhưng thực tế lò gạch Hoffman trên địa bàn tỉnh lại phát triển quá nhanh.

Theo ý kiến của Đoàn công tác Bộ Xây dựng đến khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương mới đây, nguyên nhân của tình hình trên là do việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh ở các cấp chính quyền (huyện, xã) và sự phối hợp giữa các ban, ngành còn hạn chế dẫn đến trong ba năm gần đây số lượng lò Hoffman phát triển quá nhanh và phần lớn không có phép xây dựng.

Đối với thực trạng này, Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có biện pháp tổng thể chỉ đạo các cấp, các ngành để dừng ngay việc đầu tư mới lò Hoffman trên địa bàn.

Đối với các lò Hoffman đang hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra cụ thể về tính pháp lý của doanh nghiệp, cơ sở trong đầu tư, thời điểm đầu tư, đánh giá tác động môi trường trong quá trình sản xuất để đưa ra lộ trình chấm dứt hoạt động đối với từng lò cho phù hợp. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng sản phẩm gạch nung được sản xuất theo công nghệ lò Hoffman nhưng gắn mác Tuynel.

Trong thời gian qua đối với lò Hoffman xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn huyện Tân Uyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Tân Uyên đã ban hành 60 quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ nhưng các cơ sở chưa chấp hành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm xử lý triệt để các cơ sở lò nung Hoffman đang hoạt động một cách phù hợp với tiến trình và quy định pháp luật./.