Sáng 17/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 15 (bất thường) khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2015 để xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, pháp chế và bầu bổ sung lãnh đạo ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp đã bầu bổ sung ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội vào chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho bà Mai Thị Dung nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp cũng xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và biểu quyết thông qua bốn nghị quyết gồm Nghị quyết về chủ trương đầu tư ba dự án đầu tư công là đường Mỹ Phước-Tân Vạn nối dài phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An; xây dựng đường Bắc Nam 3, phường Bình An, thị xã Dĩ An; Trường Trung học cơ sở Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An; đồng thời giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. Nghị quyết về quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh./.