Chiều 5/11, tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã công bố kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Khánh, đảng viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ theo Quyết định số 200-QĐ/UBKTTU ngày 30/10/2014.

Với cương vị là đảng viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, nhưng trong lúc đi hát karaoke, do đã uống rượu, bia và từ những lời nói không đúng mực của ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc sở Nội vụ, ông Bùi Quốc Khánh đã thiếu kiềm chế, dẫn đến hành vi gây thương tích cho ông Chung.

Khi sự việc xảy ra, ông Bùi Quốc Khánh đã cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí, làm ảnh hưởng đến tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Việc làm của ông Khánh vi phạm Điều 3 và Điều 17 Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những Điều đảng viên không được làm.

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm b Khoản 1 Điều 32 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sáng cùng ngày, tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này theo Quyết định số 199-QĐ/UBKTTU ngày 30/10/2014.

Quyết định nêu rõ: Ông Phạm Thành Chung với cương vị là đảng viên, Bí thư Chi bộ 2, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trong lúc đi hát karaoke đã có lời nói không đúng mực làm cho ông Bùi Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ bức xúc, thiếu kìm chế dẫn đến hành vi gây thương tích cho ông Chung.

Khi sự việc xảy ra, ông Chung đã cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ, đảng viên trong quần chúng nhân dân.

Việc làm của ông Chung vi phạm Điều 3 Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Điểm b Khoản 1 Điều 9 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Bùi Quốc Khánh và kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Phạm Thành Chung, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước còn có văn bản đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Khánh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)