Ngày 28/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015, để thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung gồm Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Tỉnh ủy; Báo cáo kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Võ Đình Tuyến đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Giới thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Huyện ủy Hớn Quản, Cục Thuế Bình Phước có tham luận và các đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến liên quan.

Tại hội nghị lần này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy - khóa IX cho Ban Chấp hành.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc nhận lỗi trước Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vì chưa làm hết trách nhiệm, chưa có biện pháp pháp hiện, ngăn chặn, thiếu kiểm tra, giám sát nên để xảy ra nhiều sai phạm của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua và cam kết khắc phục, không để xảy ra tương tự.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất bỏ phiếu kỷ luật ông Trương Tấn Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền cảnh cáo về mặt chính quyền và cho thôi chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hàng tuần, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để khắc phục thiếu sót vừa qua và giải quyết sớm 3 vụ việc Đoàn Kiểm tra Trung ương đã kết luận./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)