Một góc thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. (Nguồn: chinhphu.vn)

Chiều 24/6, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã triển khai quán triệt về những nội dung trong Hướng dẫn số 04-HD/TBNS ngày 1/6/2015 của Tiểu ban nhân sự Đại hội 12 về quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Theo đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải thật sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính Đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Thanh Vân đã thông qua tờ trình lấy phiếu giới thiệu ứng cử nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu cho các đại biểu dự hội nghị để lấy phiếu (vòng 1) giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã họp nội bộ, thông qua tờ trình nhân sự cấp ủy khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và lấy phiếu tín nhiệm đề nghị chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với Đại tá Trần Thắng Phúc mới được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước./.