Ảnh chụp màn hình trang thông tin điện tử của tỉnh Bình Phước.

Ngày 29/2, tại thị xã Đồng Xoài, Tỉnh ủy Bình Phước đã chính thức ra mắt trang thông tin điện tử và công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin góp ý và phản ánh của người dân.

Địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử tại www.tinhuybinhphuoc.vn và số điện thoại đường dây nóng là 08.888.93893.

Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Phước có các chuyên mục, chuyên trang như: Tổng quan Bình Phước; Chuyên trang Hồ Chí Minh; Chuyên trang cơ cấu tổ chức của Tỉnh ủy; Lịch làm việc; Văn bản; Chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội.

Trang này chính là cầu nối thông tin giữa cán bộ, đảng viên và các cấp ủy đảng trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, trang điện tử còn liên kết với đến các trang thông tin điện tử của Trung ương, các tỉnh, thành ủy và các trang thông tin điện tử khác của tỉnh.

Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Ban biên tập website, nhấn mạnh việc ra mắt trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Phước nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; phản ánh tình hình hoạt động chung của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong quá trình thực hiện nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc.

Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy còn là diễn đàn giúp lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước gần dân hơn, từ đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân qua số điện thoại đường dây nóng, tin nhắn, email./.