Lãnh đạo tỉnh Bình Phước công bố bộ sách Địa chí tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 16/10, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã công bố bộ sách Địa chí tỉnh Bình Phước.

Bộ sách Địa chí có quy mô khoảng 2.000 trang giấy khổ A4, gồm 5 phần chính: Tự nhiên và Dân cư; Lịch sử-Sự kiện và Nhân vật; Kinh tế; Văn hóa-Xã hội; Các huyện, thị; với tổng cộng 48 chương.

Công trình cung cấp những thông tin, tri thức cơ bản và toàn diện về địa lý, lịch sử, kinh tế-xã hội, văn hóa của tỉnh Bình Phước trong mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của miền Đông Nam Bộ. 

Theo ông Giang Văn Khoa-Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước, bộ sách Địa chí tỉnh Bình Phước là công trình quy mô cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là một công trình khoa học quan trọng, trình bày một cách có hệ thống về điều kiện tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương Bình Phước.

Với quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan, biện chứng, với phương pháp luận khoa học, công trình Địa chí tỉnh là nguồn tư liệu quý có giá trị khảo cứu lưu truyền.

Bộ sách địa chí tỉnh Bình Phước còn là cơ sở khoa học và thực tiễn để Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Bộ sách Địa chí tỉnh Bình Phước đã đạt được theo những mục tiêu, kế hoạch Tỉnh ủy trong nghiên cứu, biên soạn tổng hợp và toàn diện về địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa của tỉnh, trong mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của miền Đông Nam bộ. Bộ sách cung cấp những tri thức cơ bản và toàn diện về vùng đất của quê hương Bình Phước.

Bộ sách công trình Địa chí tỉnh Bình Phước là công sức, trí tuệ của nhiều nhà khoa học và chuyên gia đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học và đơn vị nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ sách Địa chí tỉnh Bình Phước cũng được xem là một công trình khoa học lớn của tỉnh Bình Phước từ ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến nay. Bộ sách này được nghiên cứu, biên soạn công phu, trình bày khá toàn diện điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân cư, dân tộc, kinh tế, truyền thống lịch sử văn hóa, cho thấy tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn, thách thức của tỉnh Bình Phước./.