Ngày 20/2, ông Nguyễn Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cho biết trong năm 2014, Ủy ban sẽ xem xét quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục; trong đó, tập trung xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Đồng thời, Ủy ban sẽ chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên theo phân cấp quản lý liên quan đến ba vụ án lớn gây bức xúc trong nhân dân, gồm vụ "Nhà liền kề Đài phát thanh truyền hình Bình Phước"; vụ "Vườn cây giá trị ở Tân Lập" và vụ "Việc bán 323ha cao su ở Bù Đốp."

Theo ông Nguyễn Long, trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước sẽ giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lộc Ninh trong việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ủy ban cũng sẽ giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng về việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ "Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới."

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong năm 2014, Ủy ban sẽ kiểm tra việc thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra các đơn vi là Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Lộc Ninh, Bình Long. Kiểm tra tài chính Đảng đối với Huyện ủy Bù Gia Mập.

Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước, thực hiện công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong năm 2013, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy do thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VII (giai đoạn 2008-2011) do trong lãnh đạo thiếu kiểm tra, giám sát để một số thành viên Ban cán sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy chế của Ủy ban Nhân dân tỉnh; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tỉnh ủy viên, giám đốc các sở, ban ngành do thiếu tinh thần trách nhiệm./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)