Trước nguy cơ chủ đầu tư hạ tầng nhận đất nhưng không triển khai thực hiện, hoặc thực hiện thi công đầu tư hạ tầng quá chậm, làm ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư chung của tỉnh, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đã đề xuất nhiều hướng xử lý và đề nghị các nhà đầu tư đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng và cam kết bảo đảm tiến độ đầu tư dự án trong thời gian tới.

Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Nara Vina ở khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc; xem xét thay đổi chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú từ Công ty cổ phần cao su Đồng Phú qua công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Đồng Phú.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh còn làm việc với đại diện ông Choi Young Bum về yêu cầu Công ty ximăng Sơn Hồng thanh toán khối lượng đã đầu tư tại khu công nghiệp Đông Xoài I. Do công ty trách nhiệm hữu hạn ximăng Sơn Hồng vắng không có lý do và người đại diện của ông Choi Young Bum chưa đủ thẩm quyền nên ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quyết định từ nay sẽ không giải quyết vấn đề này đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý tiếp theo đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn ximăng Sơn Hồng về không đăng ký đầu tư và cũng không triển khai dự án tại khu công nghiệp Đồng Xoài I...

Bình Phước hiện có 18 khu công nghiệp với diện tích 5.200ha. Tính đến nay đã có 15 khu công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Thế nhưng hầu hết các chủ đầu tư hạ tầng đều thực hiện thi công dự án hạ tầng khu công nghiệp chậm tiến độ; nhiều dự án khu công nghiệp với hàng trăm ha đất “treo” quá lâu gây bức xúc trong nhân dân ./.

(TTXVN/Vietnam+)