Ông Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trương Quang Hai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục tái cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng bầu ông Đỗ Hữu Quy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lương Văn Hải, Nguyễn Đức Hòa tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu thống nhất bầu ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; thảo luận thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X trong năm 2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của bốn Ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân; bầu Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, các chức danh thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021./.