Binh Thuan can giai quyet tot nhung van de buc xuc cua nhan dan hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 4/9, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Bình Thuận; quốc phòng an ninh được củng cố. Qua đó, lòng dân tin tưởng, phấn khởi trước sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước của chính quyền.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, tỉnh Bình Thuận chủ động và có những cách làm mới, sáng tạo mang lại kết quả bước đầu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát huy hiệu quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương...

Tỉnh cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương để đem lại những tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác tại địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương điển hình trong việc học tập theo Bác; làm cho việc học theo Bác trở thành việc hằng ngày, toàn diện trong các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Các cấp ủy cần tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhiều hình thức đa dạng định hướng dư luận; giải quyết các vấn đề bức xúc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; nhận thức rõ nhiệm vụ cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống…

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác tuyên giáo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Bình Thuận giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân; nắm chắc tình hình, tư tưởng của nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết thấu đáo vấn đề, hợp lòng dân; kịp thời đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc.

Công tác tuyên giáo của tỉnh cũng phải nâng cao chất lượng ở tất cả các nhiệm vụ; tuyên giáo phải đi đầu trong công tác, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đấu tranh loại bỏ luận điệu sai trái.

[Khởi tố thêm 17 bị can trong vụ gây rối tại tỉnh Bình Thuận]

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết đầy đủ cho cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức cấp tỉnh, cấp huyện; sau đó 15/15 đảng bộ trực thuộc và các tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng ở cấp mình.

Sau học tập Nghị quyết, hầu hết cán bộ, đảng viên đã viết cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 12-NQ/TW để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng bộ. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện, 100% cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân theo quy định.

Cùng với đó, việc triển khai chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các chi, đảng bộ trực thuộc các đảng bộ trong tỉnh triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội.

Hàng năm đã có hơn 6.800 người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh liên hệ xây dựng kế hoạch đăng ký với những nội dung gương mẫu sâu sắc và trách nhiệm; hơn 32.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… liên hệ xây dựng kế hoạch nêu gương, tự giác với những nội dung cụ thể, thiết thực./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)