Vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả cấp tỉnh năm 2018.

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận được thực hiện từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới theo Hiệp định ký kết số 5739-VN ngày 10/3/2016 được triển khai thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Bình Thuận.

[Mức sinh của Thành phố Hồ Chí Minh rất thấp, chỉ đạt 1,5 con/phụ nữ]

Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án.

Chương trình gồm 3 hợp phần, gồm: cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá dự án.

Tại Bình Thuận, dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại Bình Thuận thực hiện 05 công trình cấp nước (gồm 2 công trình thực hiện mới và 03 công trình nâng cấp), tổng số đấu nối dự kiến là 19.511, thời gian thực hiện từ năm 2016-2021.

Trong gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình, tỷ lệ dân số nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, trong đó có 53% dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT.

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85%; tỷ lệ trường học khu vực nông thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 80%; tỷ lệ trạm y tế khu vực nông thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 81%./.