Cho đến hiện nay, BlackBerry là dòng smartphone duy nhất được các nhân viên trong Chính phủ Anh sử dụng. Tuy nhiên, thế "độc quyền" này của BlackBerry có thể sẽ không còn tồn tại lâu.

Một ủy ban mới được thành lập trong Chính phủ Anh, chịu trách nhiệm xem xét các vấn đề về an ninh cho các cơ quan của chính phủ, đã tuyên bố có thể xem xét thay đổi quy định cho phép BlackBerry là nền tảng di động duy nhất mà các nhân viên trong chính phủ được phép sử dụng.

Thay vào đó, các nhân viên trong Chính phủ Anh sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn đối với các hệ điều hành chạy trên những chiếc điện thoại mà họ sở hữu.

Hiện, nền tảng hệ điều hành của BlackBerry vẫn được đánh giá là có độ bảo mật cao, tuy nhiên đã an toàn này cũng đã suy giảm đi khá nhiều so với trước kia.

Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến việc BlackBerry đang đánh mất dần thị phần vào tay các đối thủ khác như iOS hay Android./.

Đại Hải (Vietnam+)