Ngày 30/7, Văn phòng Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác về thủ đoạn mạo danh các vị lãnh đạo (VIP), thân nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết công việc theo đúng quy định pháp luật, các quy chế, quy trình công tác của lực lượng Công an.

Công an các đơn vị, địa phương cũng cần chủ động triển khai các biện pháp để phát hiện và ngăn chặn những trường hợp mạo danh các vị lãnh đạo, thân nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm; trường hợp có căn cứ xác định hành vi phạm tội thì khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung./.