Bo Cong an ra mat Cuc Doi ngoai day manh hop tac quoc te hinh anh 1 Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định điều động lãnh đạo của Cục Đối ngoại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Công an đã chính thức ra mắt trên cơ sở hợp nhất giữa Văn phòng Interpol Việt Nam, thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm với Vụ Hợp tác quốc tế.

Theo Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Cục Đối ngoại Bộ Công an khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới…

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác, cơ chế hoạt động cho phù hợp với mô hình tổ chức mới để nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa vào hoạt động một cách thường xuyên, nề nếp.

Cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” và phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với an ninh, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế.

Xây dựng, đàm phán, ký kết, phê duyệt các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ để góp phần nâng cao tiềm lực và sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao, quân sự, võ thuật với lực lượng an ninh, cảnh sát các nước, qua đó, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau…

Đến nay, Bộ Công an đã thiết lập quan hệ hợp tác với 161 cơ quan an ninh và cảnh sát thuộc 56 quốc gia, vùng lãnh thổ; tham gia 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế giới, trong đó Việt Nam là thành viên thứ 156 của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo được thế trận mới, vững chắc, có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trên thế giới./.
Bảo Trung (TTXVN/Vietnam+)