Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ tại lễ ký Chương trình phối hợp tuyên truyền. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Công an phối hợp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân và bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã dự và ký chương trình phối hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận Đài Tiếng nói Việt Nam đã có nhiều hình thức tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua.

Thượng tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam đang tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao. Trật tự, an toàn xã hội đứng trước nhiều tác động có chiều hướng phức tạp. Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân mà nòng cốt là lực lượng công an nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, Bộ Công an và Đài Tiếng nói Việt Nam đã xây dựng chương trình phối hợp; xác định trách nhiệm của mỗi bên cùng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng về đề tài an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Tô Lâm mong rằng, sự phối hợp giữa hai bên luôn chủ động, chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, có chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể, có hình thức tổ chức phong phú, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về nhiệm vụ an ninh trật tự, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cam kết VOV sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả truyền thông về lực lượng công an nhân dân; tích cực tuyên truyền cố vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực của xã hội, trong phong trào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trên các chương trình, chuyên mục của Đài.

VOV cũng sẽ tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền về việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn, phát sóng của Đài; đề nghị các đơn vị truyền thông của Đài tập trung thực hiện nội dung tuyên truyền đảm bảo tính chính xác, nhanh nhạy, sinh động, hiệu quả.

Thực hiện chương trình ký kết, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách và giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân; phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những nội dung nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động phát thanh, các thông tin trong quản lý nghiệp vụ do Đài Tiếng nói Việt Nam quy định để lực lượng công an có phương án bảo vệ an toàn thông tin các hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, hệ thống công nghệ thông tin, các website, cơ sở dữ liệu và lĩnh vực công nghệ cao, bảo hộ bản quyền các nội dung thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền về các phương án, kế hoạch, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đổi mới hình thức, nội dung công tác công an và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng mô hình phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc," phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.