Bo Cong Thuong chon doi tac thuc day ung dung cong nghe thong tin hinh anh 1Lãnh đạo Bộ Công Thương và Viettel ký kết thỏa thuận. (Nguồn: BCT)

Bộ Công Thương và Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển hạ tầng Thương mại điện tử giai đoạn 2017-2020.

Trong thông báo phát đi chiều 10/1, phía Viettel cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng trong thỏa thuận giữa hai bên là hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành của Bộ và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

Bên cạnh đó, Viettel sẽ hỗ trợ ngành này phát triển lĩnh vực thương mại điện tử với các hạ tầng chứng từ điện tử, thanh toán điện tử, hoàn tất giao dịch và các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử trên nền tảng công nghệ thông tin-viễn thông; triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những chương trình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Tổng Giám đốc Viettel) tin tưởng hợp tác này sẽ không chỉ tạo ra một phương thức quản lý mới thông minh, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại Bộ Công Thương mà còn tạo ra một nền tảng mới cho xã hội, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đó chính là việc phát triển thương mại điện tử với các hạ tầng chứng từ điện tử, thanh toán điện tử, hạ tầng chuyển phát và hoàn tất đơn hàng hiện đại.../.

Năm 2016, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Viettel khẳng định được dấu ấn với việc được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng các hệ thống quan trọng quy mô Quốc gia như: dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Bộ Công an; hệ thống thi Phổ thông trung học Quốc gia với Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã hoàn thành tốt năm 2015 và tiếp tục thực hiện năm 2016); dự án Quản lý hộ tịch điện tử với Bộ Tư Pháp; dự án Một cửa Quốc gia với Bộ Tài chính, dự án Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Trong lĩnh vực An ninh mạng, Viettel đã chủ động xây dựng các giải pháp an toàn thông tin để bảo vệ toàn diện cho mạng lưới và bảo vệ khách hàng, cũng như cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các Bộ, ngành, Chính phủ và các tập đoàn lớn.


PV (Vietnam+)