Kể từ ngày 25/8, các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sẽ bắt đầu thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh.

Để việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và xét tuyển diễn ra trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thanh tra công tác xét tuyển của các trường.

Tất cả các trường hợp vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ngày 23/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện và các trường đại học, trường cao đẳng thực hiện đúng quy định, chỉ thông báo và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh đúng thời hạn từ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 15/9.

Các trường không được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh nộp trước ngày 25/8 và cũng không kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh nộp trước 17 giờ ngày 15/9. Tất cả hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh nộp trong thời hạn quy định đều có giá trị xét tuyển như nhau.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 các trường công bố chậm nhất là ngày 20/9/2011.

Hàng ngày các trường cần cập nhật thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 của thí sinh vào máy tính bằng phần mềm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh; số báo danh; đối tượng; khu vực; điểm thi từng môn và tổng điểm 3 môn thi; số thứ tự hồ sơ; mã ngành đăng ký xét tuyển; ngày nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển; ngày trả hồ sơ đăng ký xét tuyển (nếu có).

Các trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 10/9.

Lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp do hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định và công bố công khai. Chỉ được thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 và xét tuyển đúng các khối thi mà các trường đã đăng ký và được công bố công khai trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.

Các trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển nguyện vọng 2 cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường, kể cả thí sinh có nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng không đúng quy định.

Khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, các trường không được nhân hệ số các môn thi để tính điểm sàn và điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tập trung tìm các giải pháp cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của trường, không thông tin, quảng bá về việc áp dụng các biện pháp thu hút thí sinh bằng mọi giá, dưới mọi hình thức, thiếu lành mạnh, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)