(Ảnh minh họa: TTXVN)

Hôm nay, 28/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.

Giảm áp lực sổ sách cho giáo viên

Một trong những vấn đề nhiều giáo viên phàn nàn nhất về Thông tư 30 là việc phải ghi quá nhiều nhận xét vào vở học sinh và các loại sổ sách.

Thông tư 22 đã khắc phục điều này khi quy định: "Trong đánh giá thường xuyên, giáo viên dùng lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa. Giáo viên viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời."

Cũng theo Thông tư sửa đổi, hồ sơ đánh giá học sinh chỉ gồm học bạ và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Giữa học kỳ và cuối học kỳ, giáo viên ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của các lớp được lưu giữ tại nhà trường theo quy định.

Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào học bạ. Học bạ được nhà trường lưu giữ trong suốt thời gian học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc đi học trường khác.

Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh

Về yêu cầu đánh giá với học sinh, Thông tư 22 xác định mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Đánh giá theo hướng coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh, giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

Giáo viên đánh giá thường xuyên bằng nhận xét. Đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét. Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

Những năng lực của học sinh cần đánh giá gồm năng lực tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề. Các phẩm chất đánh giá gồm chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỷ luật; đoàn kết, yêu thương.

Đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh, được thực hiện theo tiến trình nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục. 

Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

Đánh giá định kỳ là đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Cụ thể, vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kỹ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo ba mức hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. 

Vào cuối học kì I và cuối năm học, đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc có bài kiểm tra định kỳ.

Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II;

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. 

Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. 

Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/11/2016./.