Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Lê Lâm/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả lời về đề xuất Đề án thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông của Thành phố.

Công văn nêu rõ: “Về công tác thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày 28/9, tại công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 thống nhất chung trong cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai thực hiện kỳ thi theo tinh thần công văn này, đảm bảo sự thành công của kỳ thi.”

Trước đó, ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét Đề án thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông của Thành phố.

Theo đề án này, ngay năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự tổ chức thi, ra đề, chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông với ba môn là Toán, Văn và Ngoại ngữ. 

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, trước đó, ngày 7/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo của Thành phố. 

Theo kết luận của buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét những đề xuất về phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, trong đó có đề xuất về thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông trong “Đề án tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.”

“Tuy nhiên, đến nay, Đề án này chưa được Thành phố xây dựng xong,” ông Ga cho biết./.