Bo Giao duc va Dao tao dieu chinh lich xet tuyen dai hoc nam 2021 hinh anh 1Thí sinh làm thủ tục dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19.

Theo đó, trong bối cảnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 phải tổ chức thành hai đợt và có những thí sinh sẽ chỉ xét tốt nghiệp, không thể dự thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh lịch xét tuyển vào các trường đại học so với Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 đã được Bộ ban hành ngày 14/4.

[Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh]

Cụ thể, các mốc thời gian tuyển sinh thay đổi như sau:

Nội dung công tác

Thời gian

thực hiện tại CV 1444

Thời gian được điều chỉnh

Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở giáo dục và đào tạo để thông báo cho thí sinh

Trước 17h00

ngày 28/7

- Trước 17h00 ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự đợt 1 (có thể tiếp nhận hồ sơ của các địa phương nếu có)

- Ngày 01/9 đối với thí sinh thi đợt 2

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo

Trước 17h00

ngày 10/8

- Trước 17h00

ngày 22/8 đối với thí sinh thi đợt 1

- Trước 17h00 ngày 3/9 đối với thí sinh thi đợt 2

Cơ sở đào tạo báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trước 17h00

ngày 15/8

-Trước 17h00

ngày 25/8 đối với thí sinh thi đợt 1

- Trước 17h00 ngày 04/9 đối với thí sinh thi đợt 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Trước 17h00

ngày 3/8

 

 

Chậm nhất ngày 26/8

 

 

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của trường

Trước 17h00

ngày 5/8

Trước 17h00

ngày 28/8

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến.

Từ ngày 7/8

đến 17h00

ngày 17/8

 

Từ ngày 29/8 đến 17h00

ngày 05/9

 

Các trường hực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Từ ngày 20/8

đến 17h00 ngày 22/8

Từ ngày 12/9

đến 17h00 ngày 15/9

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trước 17h00

ngày 23/8

Trước 17h00

ngày 16/9

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Trước 17h00

ngày 01/9 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17h00

ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện)

Các trường công bố xét tuyển bổ sung

Dự kiến từ ngày 8/9

Dự kiến từ ngày 03/10

Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định

 

Từ tháng 8 đến tháng 12/2021

 

 

Từ tháng 9 đến tháng 12

 

Cơ sở đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021

Trước ngày 31/12/2021

Trước ngày 31/12

Phạm Mai (Vietnam+)