Bo Giao duc xay dung he thong tra cuu van bang, chung chi hinh anh 1Giao diện hệ thông tra cứu văn bằng, chứng chỉ. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, học viện, các sở giáo dục và đào tạo về việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ tại địa chỉ http://donvicoso.naric.edu.vn.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp tài khoản và mật khẩu truy cập phần mềm. Các đơn vị phối hợp thực hiện việc cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tải và cập nhật dữ liệu lên hệ thống tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ.

Nội dung cập nhật là dữ liệu văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng tốt nghiệp các trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam của 3 năm: 2018, 2019, 2020. Thời hạn hoàn thành trước ngày 16/8/2021.

[Sử dụng bằng giả để tiến thân: Chu trình “sinh sôi nảy nở” của tham nhũng]

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc này nhằm sớm đưa vào sử dụng hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở giáo dục cấp phát và là một trong những công cụ thiết thực để chống tình trạng văn bằng giả./.

Hà An (Vietnam+)