Đề thi và đáp án đợt 3 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Ngày 16/7 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 diễn ra trong 3 đợt vừa kết thúc. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi đã diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Sau khi hoàn tất công tác tổ chức thi, các Hội đồng chấm đã và đang làm công tác chấm thi. 
 
Mùa tuyển sinh này, đợt 1 đã diễn ra trong các ngày 4 và 5/7 thi đại học khối A, V; Đợt 2 diễn ra trong các ngày 9-10/7 thi đại học với các khối B, C, D và năng khiếu. Và đợt 3 vừa diễn ra trong ngày 15-16/7, các thí sinh thi vào các trường cao đẳng với cả 4 khối thi A, B, C và D.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố đề thi và đáp án đợt 3 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011. Xin xem đề thi và đáp án của Bộ giáo dục và Đào tạo tại đây./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)